13 agosto 2019

Y tú en ese paisaje, en búlgaro


Esta es la traducción que la editora y traductora búlgara Emilia Mirazchiyska hace de Y tú en ese paisaje.
La dejo aquí con mi agradecimiento, con una imagen de la flor del jaguarzo que le ha dado algún quebradero de cabeza y con el texto original.


И ти сред този пейзаж - Сантос Домингес Рамос

И ти сред този пейзаж 
„Бегли спомени, нищо друго освен спомени“
У. Б. Йейтс

Не в реките, нито в нощта, а в онова място на птицата,
където полетът е защитен и мимолетната му шир е заменена.

Не в мътното заграждение за рибите,
нито в лудия корен на мандрагората:
в светлината на лятото и в цветето лавдан,
където август диктува своите капитулации,
сенките на вълка, фосфорната синева,
която съпътства неговата влажна обсада
и бялата неизбежност на нощта му без звезди.

Не в упоритата и презряна интрига на измамата,
нито във временно безплодната земя на отрезвяването:
в скрития извор, от който струи и блести думата.

Там, в кипежа на една система
от клапи и артерии, в карта от пясък,
живее паметта като една ефимерна роза.

И ти сред този пейзаж.

Santos Domínguez Ramos 
Превод от испански: Емилия Миразчийска

No en los ríos, ni en la noche: en el lugar del pájaro,

donde defienda el vuelo su fugaz latitud destituida.


No en el recinto turbio de los peces

ni en la loca raíz de la mandrágora:

en la luz del verano y en la flor del jaguarzo

en donde agosto dicta sus capitulaciones,

las penumbras del lobo, la azul fosforescencia

que hay en su húmedo asedio

y en la inminencia blanca de su noche sin astros.


No en la ominosa trama tenaz de la mentira

ni en la precaria tierra yerma  del desengaño:

en la fuente escondida que riega la palabra.


Allí, en la levadura de un sistema sumario

de cláusulas y arterias, en un mapa de arena

habita la memoria como una rosa efímera.


Y tú en ese paisaje.